www.spiritofsigyn.com

Lös upp knutar i dig själv, dina relationer samt dina muskler

Intuitive Coach         Sigyn Waerland


För dig som vill veta din kropps status, vilka känslor som styr dig och dina kropps system, indikation om vilka behandlingar som är lämpliga nu, vilka tänder som styr vilka organ, ryggkotor, meridianer och vise versa. Scanning med ZYTO "BALANS" och WELLNESS;En BALANCE avläsning genom handinstrumentet ZYTO som scannar den galvaniska hudströmmen samt genomgång tar upp till en timme/ en och en halvtimme.


Kan göras på distans (egen dator plus hyrt eller köpt handinstrument behövs).


De 4 kroppssystemen för wellness/ välmående som är viktigast för att bibehålla hälsan

1. Avgiftnings systemet ( detoxification) 

2. Mag och tarm systemet
3. Hormonella och endokrina systemen

 4. Immun systemet

Varför dessa 4?
Oavsett om du är mycket sjuk, vill hindra dig bli sjuk eller

bara vill öka din hälsa, är det viktigt att utvärdera dessa 4, både var för sig eller se hur de påverkar varandra för alla har stor betydelse för din hälsa. 

Om ett är dåligt påverkar det även de andra systemen som blir sämre.


Om du verkligen vill förhindra hälsoproblem och skapa bra förutsättning för kroppen att må bra lurar du dig själv om du inte kollar dessa 4 system

I Resultat av Stressfaktorer för: de 4 Kroppssystemen 

II Resultat av Stressfaktorer för: Livs stils områden


1. AVGIFTNINGSSYSTEMET

Gifter skadar kroppen. Aldrig förr har vi utsatts för så många gifter som nu. Om kroppens avgiftningsförmåga inte förmår ta hand om dessa kommer din hälsa bli lidande och kroniska tillstånd kan bli följden.

Lyckligtvis finns det saker du kan göra varje dag för att rena kroppen från gifter, stärka avgiftningssystemet och hindra att gifterna ökar.
Kroppen har en otrolig kapacitet att processa och förinta gifter, men har som alla avfallssystem begränsningar; kronisk sjukdom blir resultatet när kapaciteten minskas

på cellnivå. För mycket gifter gör dig orkeslös och minskar aptiten på livet.


Stressfaktorer för Avgiftnings systemet.


2. MAG och TARMSYSTEMET

Talesättet ” du är vad du äter” kan sägas bättre som ” du är vad du kan smälta(digest)”. 

Om matsmältningen inte fungerar blir det inte bara fel på näringsupptaget. 

Maghälsan påverkar också hjärnan, hormonbalansen, immunförsvaret och mycket mer.

Matsmältningskanalen är också en stor slembarriär. Inflammation i mage o tarm och försämrad slembarriär kan orsakas av bakterier och parasiter, tillsatser i maten, miljögifter, mental och emotionell stress och ZYTO BALANS och WELLNESS visar

flera andra stressorer. Dessa kan allvarligt begränsa matsmältningen, leda till inflammation i andra kroppsdelar och ha en stor påverkan på immunsystemet och hormon/ och endokrina systemen.
För att kroppens celler, vävnader och organ ska få nödvändig näring och kunna ta bort gifter krävs att matsältningskanalen får stöd på ett sätt som minskar all stress som kan påverka detta fantastiska system.


ZYTO BALANS och WELLNESS

Stressfaktorer på Mag och tarmsystemet


3. HORMONELLA och ENDOKRINA systemen

Hormoner är kemiska budbärare som transporteras genom dina blodkärl till vävnaderna där de trycker på strömbrytaren till det genetiska maskineriet som reglerar allting från fortplantning till känslor till måbra känslan. Kroppens hormonproduktions system kallas det endokrina systemet.
Hormoner kan liknas vid en kemisk kraft som påverkar ditt liv fysiskt, mentalt och emotionellt.

En balanserad nivå är nödvändig för optimal funktion för en mängd fysiologiska processer.

I dagens värld finns det många miljökemikalier som verkar som endokrina avbrytare som har en signifikant påverkan på din kropps möjligheter att använda hormonerna både korrekt och effektivt. Dessutom finns det många mat och vattentillsatser som också påverka den hormonella och endokrina hälsan. Att vara medveten om och undvika dessa gifter och stressorer kommer att vara ett proaktivt steg för att förbättra din totala hälsa.


Stressfaktorer för de Hormonella och endokrina systemen.


4. IMMUNSYSTEMET

Den första försvarslinjen mot sjukdomsalstrande mikroorganismer är huden och slemhinnorna (mucosal barriers). Bakom detta finns ett komplext försvarssystem som tillsammans kallas immunsystemet.

Immunsystemet neutraliserar eller förstör mikroorganismer och deras gifter genom lymfsystemet, som består av mjälte, thymuskörtlar, tonsiller, benmärg och andra organ o vävnader. Lymfkärlsnätverket tömmer den klara lymfvätskan

från vävnaderna till blodkärlen. Speciellt de vita blodkropparna från benmärgen, lymfocyterna, tillsammans med antikropparna är främst ansvariga för immunsystemet.

Slemhinnorna bildar ett skydd mellan kroppens in och utsida. Den är permeabel och släpper igenom näringsämnen till kroppen, men skyddar den från smittämnen, allergener och andra skadliga ämnen. Om tester visar att slemhinnorna är försvagade bör terapier sättas in för att bygga upp den igen. Cellförmedlad immunförsvar består av makrofager och och naturliga dödarceller, antikroppar. När man vet deras status kan man räkna ut kroppens förmåga att bekämpa infektioner, gifter, som kemikalier och tungmetaller och att döda abnorma cancerceller.


Zyto Balance avläser och "pinpointar" (pekar på) också faktorer som stör din Sömn, Diet och Nutrition, Känslomässig stress, Vattenstatus (hydration), Inflammation, Organ, Tänder, Meridianer,  Kotor i ryggen, samt Vilka behandlingar som är optimala för dig samt rekommenderar exakt vilka Eteriska Oljor och kosttillskott du kan förbättra dina kropps system med. Produkter från www.Young Living.com som visar vad du kan göra för att bygga upp dig/kurera dig. Kunskapen är klockren. Självklart frivilligt att införskaffa, inget tvång överhuvudtaget. Alla rapporter kan skickas per epost till dig. Utskrift ca 60 sidor 200kr.


UNIKT! Zyto Balance visar via vektorer kopplingen även har mellan organ-tänder-ryggkotor-meridianer där man kan se vilket organ som går till vilka kotor, till vilka tänder samt meridianer och vise versa.


Kostnad :

800:- per rullande timme, inkl. personlig dosering

1,5 timme  1.200:-, inkl. personlig dosering

Standardrapport: Enkel avläsning vilka eteriska oljor/kosttillskott som är lämpliga just nu: 500kr, inkl. personlig dosering

Rekommendation göra en avläsning var 4e-6e vecka.

Om-och avbokningstid 24 timmar, Avbokning helt pris, ombokning halvt pris-oavsett orsak.


Maila mig nu, så får du mer info! [email protected] Ring/smsa 0707902070

Kan göras per distans (egen dator samt hyrt eller köpt Zyto handinstrument (Zyto handcradle))


För dig som har en partner relation, vill ha en relation till partner, vill se relationen till ett jobb-varande eller kommande, eller annan form av relation (hus, släkting,vän ) m.m.;


RelationsLäsning, intuitivt, med emotionell healing, med kort,( så du kommer ihåg) även distans

Det kan gälla dig själv, dina relationer och ofta kommer goda handfasta råd, vad du behöver lösa upp eller titta på för att växa, ditt nästa steg, inkännande  genom dina guider, mina guider och änglar. Det går bra  även per telefon eller Skype. Du får korten fotograferade per Messenger, mail eller MMS, under tiden vi gör läsningen så du kan följa med. Jag använder Doreen Virtues Romance cards, för den relation du har eller vill ha/kommande relation. Det är en läggning jag själv kommit fram till och är unik. Jag lägger tre kort för dig och relationen, fyra kort för dig , fyra kort för relationen och ett avslutskort/utkomsten. Korten stämmer alltid, klockrena som många sagt. Man kan "vandra " i vissa kort- det ger sig/ visar sig framöver.


Jag har utbildats och certifierats av mina lärare Branka Okeijn, Doreen Virtue, Erzin Davidsson (-syster till Birkan), Birkan Tore, Rosita Johansson, Christoffer Olson, Anneli Forsinius-Geidemark, Michelle Phillips, Marion Rosen, Mikael Säflund, Vera Engdahl, Camilla Johansson m.fl.


Pris 720 Kr /tim   Jag tar Swish. BG 505 9274.

 Kontakta mig på 087665505 för erbjudande och bokning.

Contact me on 087665505 for booking or special offers. Price 720 SEK per hour 

I take Swish. BG 505-9274CLICK on Länk below for English!

Länk

Intuitive Relationship Reading with Emotional Healing, often with cards, can be made distantly. Telephone or Skype. You will get the cards photographed and mailed , What´s App, Messenger or  MMS.

It can be of concern about you, your relationships and mostly comes certain good advises and directions about what you have to "dissolve"/let go, your next step, what you need to see or release to grow and go further with.


I am certified and trained by my teachers Branka Okeijn, Doreen Virtue, Ersin Davidsson, Birkan Tore, Rosita Johansson, Christoffer Olson, Anneli Forsinius-Geidemark , Michelle Phillips, Marion Rosen, Mikael Säflund, Vera Engdahl, Camilla Johansson m.fl.


Concerning relationships, which is my speciality, I do a "Heart" reading with twelve cards where three cards are for the couple today,  four cards for person A and four cards for person B and the twelfth card-the outcome. My cards always tell the truth and I can get shivers/goosebumps (I never know when they come) of what is or I say, completing the truth. So if the interpreting of the cards can vary, always go back to the cards.
Sometimes the understanding of the card comes later. Therefore, save the picture.
Getting a reading is more than just finding out about what your now or future holds for you. You will better understand specific aspects and relationships of your life. You can use the information to mend your relationships, do well in your career, or improve yourself and become an enlightened and better person.

The reading can help you reach your goals and change the way you handle challenges in your life. When you use the reading to your advantage, you will be able to find the right solutions for your problems.

Regardless of what you receive from your reading, you will benefit the most by believing in yourself and trusting your own instincts about what you need to do in any given situation. During my sessions I'm working with the Angels, my spirit guides and call upon them for energetic clearing, and guidance as well. I use my intuition for any matter you need help with. I believe in the transformative and healing benefits of predictions. You will also receive healing during the session, eventhough we are talking in person or distantly per telephone/Skype.

There is every time chance to heal or change anything !

I love to help with love, compassion and understanding. If you have any question please feel free to contact me. Be most welcome!


Zyto scannern Balance, 

kan avläsa exakt vilka oljor som din kropps system behöver för att stärka upp sig och kureras, just nu. 

Jag, Sigyn,  gör sedan en personlig dosering/råd om hur att använda dessa kraftfulla, rena, nästan magiska eteriska oljor: inhalerade, insmorda, i kapslar, eller i en doftspridare . 


Gary och Mary Youngs vision är att varje hem skall kunna ha tillgång till dessa naturens egna helande oljor. 

Revolutionerande !

 

EVOX-RöstterapiPerception Refraiming

Återskapande av uppfattningar


1) Voice Mapping

The spoken voice is packed with subtle energetic frequencies that reflect the speaker’s perception of the topic. These energetic frequencies can be measured and mapped with ZYTO’s innovative voice-mapping technology. The map generated based on the energy of your voice reveals the present and missing frequencies compared to the ideal perception in each of the 12 perception zones.


Röst Kartläggning

Den talade rösten är packad med fina energetiska frekvenser som reflekterar talarens uppfattning om ett ämne/ känsla/situation/relation. Dessa energetiska frekvenser kan mätas och kartläggas med ZYTO´s innovativa röst-kartläggnings teknologi.

Den genererade kartan baserad på din rösts energi avslöjar de nuvarande och saknade frekvenserna jämfört med de ideala uppfattningarna i var och en zon utav de 12 uppfattnings-zonerna. 


2) Energetic Transfer

The software selects the energetic frequencies your body shows a biological coherence for based on the voice analysis. This unique information is then introduced to the subconscious via a software output. Thinking about the topic as your subconscious mind receives this information helps you to gradually shift the static perception that may be holding you back.


Energetisk Överföring

Mjukvaran väljer de energetiska frekvenserna din kropp visar ett biologisk sammanhang med baserat på röst analysen. Denna unika information är sedan introducerad till det undermedvetna via en mjukvaras utfall. Under tiden som man tänker på ämnet emedan ditt undermedvetna mottager information hjälper det dig gradvis skifta den statiska uppfattningen som kan vara orsak till att du håller tillbaka.. 


3) Perception Shift

The process of analyzing and mapping the voice and then receiving information through energetic transfer is repeated several times on the chosen topic. Your voice pattern will eventually change as missing information is incorporated. When the software detects a significant change in your voice pattern, it indicates that a shift has occurred and the perception of the topic has been reframed. A common result of this shift is a feeling of being uplifted and inspired.


Skifte av uppfattningar

Processen av att analysera och kartlägga rösten och sedan ta emot informationen genom energetisk överföring är repeterat ett flertal gånger med det valda ämnet. Ditt röstmönster kommer så småningom förändras eftersom den saknade informationen är inkorporerad. När mjukvaran upptäcker en signifikant förändring i ditt röstmönster, pekar det på att en förändring, ett skifte har hänt och uppfattningen av ämnet har blivit återskapat. Ett vanligt resultat av denna förändring är en känsla av att bli upplyft/lättad och inspirerad. 


EVOX is ZYTO tech – ZYTO dot com technology. With the EVOX, the patient speaks into a microphone. The microphone’s not recording their words, but it’s recording the frequencies that are embedded in their voice. And after 15 seconds of speaking about a person or an event, displayed on the computer screen are all the emotions and all the beliefs that you have about that person or about that event.

What happens then is that the person seeing that on the computer screen, it becomes an aha moment for them at that moment. They see emotional issues that they were not aware of 15 seconds earlier, and so then that gives the brain an opportunity to start a healing process.

In addition to that, the device converts their own voice frequencies into a homeopathic, homochords [PH], basically a higher level of energy that it delivers back to the patient through an electrode that the patient has their hand on, while they are listening to pleasant music and watching faintly flashing lights through their closed eyelids. When we create a marriage between the EVOX therapy and the recalled healing, you get an extremely powerful combination.


Du kan välja en känsla, mental tanke, beteende, situation, relation , något du vill förändra eller uppnå!


Timkostnad 980:-, löpande

En session kan pågå i en till tre timmar löpande, tills "Release pattern" uppstår, en förlösning av mönstret, skett!

 Av-och ombokningstid 48 timmar. Oavsett orsak. Avbokning, helt pris. Ombokning halvt pris. Betalas i förskott, om distans.


Het Rekommendation/Sensationellt:

 

TRANSGENERATIONAL, programmet som bryter mönster  med 1. Mor, 2.Far, deras 3.Mor -och Farföräldrar, 4. Partner eller syskon eller väldigt närstående person, samt avslutningsvis 5. DIG SJÄLV. 


Det revolutionerade programmet som hjälper dig hitta till ditt mera sanna jag. Se bilden, nedan, med läkaren Dr Lee Cowden som med fina resultat använder Zyto EVOX för Omvärderad Uppfattning/ Perception Refraiming.


En serie på fem sessioner som kan vara från en timme till ca tre timmar per gång. Ett åtagande att fullfölja de fem sessionerna är nödvändigt.

 

Det betalas i förskott. 

Paketpris 15.000kr 


Jag rekommenderar det varmt och kan berätta om flera som gått igenom hela programmet, inklusive jag själv.


 Jag, Sigyn, minns inte när, jag känt en sån harmoni eller lugn i mig själv, efter alla sessioner, speciellt med "mig själv"- kanske när jag gick på Nyckelviksskolan i tonåren- "bekymmersfritt liv" skulle man kunna beskriva känslan jag har inom mig/  det som kom fram.

Vitassage-Massage Rygg, med kläder på,  eller med Young Livings eteriska rena oljor (på huden)

20 eller 40 minuters skön djupvibrerande massage på fötter, underben, lår, korsrygg, skinkor, rygg, axlar och nacke. 


Pris 20 min 300:-

          40 min 500:-


Vitassage-Massage on Back and legs, neck and shoulders, with clothes, or with Young Livings essential oils (on skin) 

20 or 40 minutes nice deep vibrating massage on feet, legs, back, shoulders, neck.


Created by D. Gary Young, Vitassage is a one-of-a-kind tool that incorporates Young Living’s pure and potent essential oils into the massage experience. The patented essential oil delivery system uses three stainless-steel roller balls to dispense oils onto the skin, while the powerful vibrating motor helps relax sore, tired muscles by deeply penetrating the oils into the skin. 

The Vitassage’s ergonomic design will help minimize physical effort and discomfort and provide maximum efficiency and ease of use. The unique 2-ml oil bottle replacement system allows you to customize your massage experience with one, two, or three different oils simultaneously, plus complete oil-flow control with the sliding on/off oil-release indicators. 

Vitassage offers the power and therapeutic benefits of essential oils and massage to both professionals and casual users alike. 

Primary Benefits

• Patent-pending essential oil delivery system 

• Powerful vibrating motor to stimulate and relax sore, tired muscles

• Ergonomically designed to minimize physical effort and discomfort for maximum efficiency and ease of use

• Offers the power of Young Living therapeutic-grade essential oils and massage

Who Should Use This Product? 

• Anyone seeking to balance the mind, body, and spirit

• Those who need relief from tense or strained muscles

• Those looking for new and unique ways to use essential oils

The Vitassage for self treatment or on the family is sold by Sigyn Waerland costs 1.100:- with Storage case

Vitassageapparaten för egenbruk sälja av Sigyn Waerland, kostar 1.100:- inklusive Förvaringsbox 


Healing,  Metamorfos eller Instant Transformation

Ibland känns förändring , ibland inte.


Min Healing är mer andlig, "egen" och ganska stark, men mjuk -oftast utan bieffekter. Det kan bli förstförsämring något dygn, (men mycket sällan) sen mycket bättre. Effektiv Snabbhealing på akuta smärtor som axlar, korsrygg, huvudvärk, eller på stället.

My healing is more spiritual - "my own" and rather strong, but soft- often without side effects. Effective "Quick"healing on acute pain like shoulders, back, headache or on the area.

20/40/60 minuter  Pris 300/500/720kr   


METAMORFOS/ The Metamorphic technique

En knapp timmes skön, mjuk beröring på fötter samt händer, med avslutning på huvudet. Du ligger skönt eller sitter i fåtölj, kläder ,på, som du är. Oerhört avslappnande , man sover gott, drömmer mera, hittar mer rätt i livet, lättare att ta valen, kommer över trösklar och "bara gör det". Ingen healing, du har din integritet. Din inre potential, din inre ledning tar fart, guidar dig dit du ska. Perfekt för deprimerade och el-överkänsliga personer. Din kraft som skickats ut på "högspänning" fördelas nu till att skicka ut på "lågspänning", din inre transformator tar vid. Enklast kan det beskrivas med att du rumlar runt i din puppa och sen kommer ut som fjäril - en fjäril kan aldrig komma tillbaka till en puppa igen..transformation!

Pris 720:- / tim


An hour with nice relaxing soft  touch on feets for approximately 40 min, hands 10 minutes with a closure on the head. You lay down on a bench or sit comfortly in a chair, clothes on as you are. Enormously relaxing, you sleep good, dream more, find yourself going more right in life, easier to make choices, handling obstacles and "just doing it". Your connect more tio your inner guidance , your inner potential, it guide you easier to where you should go! Perfect for depressed or extra sensitive persons as with electricity och mercury sensitivity.

You become the wonderful Butterfly that you should be.

Price 720:- an hourINSTANT TRANSFORMATION/ Matrix/ Kvantfysik


Omedelbar förändring och transformation av icke önskade tillstånd och mönster i ditt liv. Det kan vara fysiska skador till livsmönster som är besvärande. Eller så du vill manifestera något in i ditt liv. I Matrix Energetics är Dr. Richard Bartlett från Seattle i USA grundaren av ME. 
 
Matrix Eneregetics är en ny teknologi och ett nytt paradigm inom läkning, healing, coaching. 
Dr. Bartlett beskriver ME som ”The Science and Art of Transformation”.

Det bästa: ”Det fungerar varje gång”!
Matrix Energetics är ett fenomen som drivs av intention och du får en fysisk och observerbar effekt varje gång. Detta spännande nya verktyg kan användas till praktiskt taget vad som helst du kan tänka dig. Livsteman, fysiska tillstånd, du kan transformera tidigare trauman, skador, känslomässiga mönster, du kan förändra och bjuda in helt nya möjligheter i ditt liv. 

Matrix Energetics utmanar din uppfattning om vad healing är, vad sjukdomar är och vad verkligheten är.
”Matrix Energetics är en teknologi och ett nytt komplett system för läkning, egenvård och transformation”.

Matrix Energetics stöds av modern fysik och kvantfysik. För att verkligen förstå vidden av vad som är möjligt med detta system, måste du uppleva det själv. Matrix Energetics bygger bl.a. på kvantfysik, super-strängteorin och Sheldrake Morphic Resonance.
 
Matrix Energetics är inte något som kan definieras eller förklaras – det är en väg till transformation. Denna transformation sker genom att vi observerar och kommunicerar på kvantnivå med de energivågor och den information som skapar vår verklighet. Bara fantasin kan begränsa vad som är möjligt att transformera.

Vad gör man när man “gör” Matrix Energetics? Du skapar och förändrar verkligheten på den kvantmekaniska nivån och observerar makro följderna av dessa förändringar. Detta nya paradigm ger dig omedelbar tillgång till nya tillstånd av medvetenhet som gör det möjligt att interagera med den materiella världen och låta transformera den. Läs mer om Matrix Energetics på Dr.Bartletts hemsida: www.matrixenergetics.com

Pris 800kr/ tim, löpande     30 min 450:-


Pendelhealing


En esoterisk gammal kunskap om hur man med en pendel kan rena, hela och balansera energier bortom tid och rum.

Ett kraftfullt verktyg att rena personer, platser, djur och barn. Den balanserar energier, tar bort negativa krafter och hjälper obalanser både på det fysiska och psykiska planet. Jag kanaliserar ljus och visdom från mina andliga hjälpare. Den rör sig både bakåt och framåt i tiden och tar hand om det som varit, det som är och det som skall komma. Framförallt ett samarbete med universum, ett lyssnande och förändring av det som blockerar din väg.

Göres bäst på distans, med uppföljning per telefon, men du är välkommen att närvara, dock ej nödvändigt. Subtilt, men mycket effektfullt!


Pris 720kr per pendelhealing, distans