top of page

En gåva av högt intresse

Dagens flödesbalanseringstimme (sk healing) som gick till dam med svår sjukdom och har stor nöd med andning gav i samtalet en riktig gåva jag tidigare i mitt liv aldrig tagit in. I det mediala samtalet kom upp att hon kände otrygghet. Budskapet som kom var att när du tar in och har kvar KÄNSLAN av Trygghet och LUGN blir effekten att du är opåverkbar för yttre påverkan samt att det blir som ett skydd för gifter och igångsätter en sorts detox i kroppen.